Compliance Manager Functieomschrijving | Plichten

Een ideale functieomschrijving voor een compliance-manager bevat de taken en verantwoordelijkheden die u kunt verwachten, maar ook de essentiële vaardigheden die u moet hebben.

Deze functiebeschrijving die je gaat lezen heeft dat allemaal en zelfs meer.

Een compliance manager moet ervoor zorgen dat het bedrijf zich houdt aan het overheidsbeleid.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het periodiek reviewen van procedures en rapportages, het opstellen van compact beleid en het opstellen van rapportages voor stakeholders en overheden.

Het uitvoeren van deze taken vereist kandidaten met een goed begrip van de normen en het beleid van de overheid en het bedrijf.

Bovendien moet een ideale kandidaat over bepaalde vaardigheden en eigenschappen beschikken.

Bij het uitvoeren van uw verantwoordelijkheden zult u te allen tijde professioneel moeten handelen.

Compliance managers moeten ook over goede communicatie- en leiderschapsvaardigheden beschikken.

Deze vaardigheden zijn essentieel voor het uitvoeren van al je taken en verantwoordelijkheden.

De minimale academische kwalificatie voor een compliancemanager is een bachelordiploma.

Lees deze functiebeschrijving verder om te weten wat een compliance manager doet.

Lees verder: Functieomschrijving onderzoeksassistent | Plichten

wat-is-de-functieomschrijving-taken-verantwoordelijkheden-en-werkactiviteiten-van-een-compliance-manager

Wat doet een compliancemanager?

Compliance managers zijn verantwoordelijk voor het evalueren van de werkwijze die in bedrijven wordt gebruikt.

U zorgt ervoor dat alle bedrijfsactiviteiten voldoen aan alle lokale, staats-, federale en arbeids- en bedrijfswetten.

U moet op de hoogte blijven van alle relevante wetten en beleidsregels om dit te doen. 

Ook zal uw bedrijf op u vertrouwen om ervoor te zorgen dat het voldoet aan alle noodzakelijke geschiktheidsvereisten om zijn licentie en vergunningen te behouden.

Compliance managers zijn ook verantwoordelijk voor het opleiden van medewerkers.

Deze training omvat het opleiden van hen over relevant lokaal, staats- en federaal beleid en wat ze moeten doen om aan deze normen te voldoen.

Je zorgt er ook voor dat alle operaties voldoen aan alle noodzakelijke veiligheidsnormen.

Het is niet alleen de werkwijze van het bedrijf die aan het noodzakelijke beleid moet voldoen.

Maar de geproduceerde producten of verleende diensten moeten ook aan kwaliteitsnormen voldoen.

Het niet naar behoren uitvoeren van uw taken en het niet op de hoogte blijven van relevante wetten kan leiden tot hoge boetes van de overheid.

Het kan ook leiden tot verlies van licenties en vergunningen.

Soms worden externe compliancemanagers ingehuurd om de bedrijfsmethoden en -praktijken van het bedrijf te beoordelen.

Ook kan een nalevingsmanager worden gestuurd door handhavings- of regelgevende instanties om wetten en normen in een bepaald bedrijf te handhaven.

Lees verder: Functieomschrijving kwaliteitsborgingsmanager | Plichten

Lees ook;

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van een Compliance Manager?

Gezien de aard van deze baan, zult u het ermee eens zijn dat een goed begrip van uw taken en verantwoordelijkheden belangrijk is.

Dit komt omdat u in geen enkele baan succesvol zult zijn zonder te weten wat uw verantwoordelijkheden zijn.

Wat dat betreft, wilt u zich misschien concentreren op het gedeelte Taken en verantwoordelijkheden.

Hier volgen enkele taken en verantwoordelijkheden van een compliancemanager die doorgaans in de meeste functiebeschrijvingen voorkomen:

1. Zorg voor naleving van het beleid

Een compliancemanager moet ervoor zorgen dat alle bedrijfsactiviteiten en -praktijken voldoen aan de relevante normen, wetten en beleidslijnen.

Dit doe je door de dagelijkse bedrijfsactiviteiten regelmatig te inspecteren.

Ook ben je verantwoordelijk voor het regelmatig inspecteren van de zakelijke omgeving om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de milieunormen.

Producten moeten ook aan alle noodzakelijke kwaliteitsnormen voldoen.

2. Werk samen met de afdeling Human Resources

Nalevingsmanagers zijn ook verantwoordelijk voor het afhandelen van problemen met nalevingsschendingen met de personeelsafdeling.

U moet ervoor zorgen dat werknemers die normen en beleidslijnen schenden, de nodige disciplinaire maatregelen moeten nemen.

3. Meld overtredingen aan regelgevende instanties

Compliance managers die voor een bedrijf werken, zijn verantwoordelijk voor het informeren van het management over compliance-kwesties.

Maar degenen die door regelgevende instanties zijn gestuurd, moeten nalevingsproblemen of schendingen melden aan de handhavings- of regelgevende instanties.

Lees verder: Functieomschrijving verpleegkundige | Plichten

4. Train werknemers

Een compliance manager moet medewerkers trainen.

Training vereist vaak een trainingshandleiding die alle relevante lokale, provinciale en federale wetten bevat.

De compliance manager legt deze wetten tijdens de training uit aan de medewerkers.

Ook leg je de gevolgen van het niet naleven van deze wetten op hen af.

5. Stel nalevingsrapporten op

Na het uitvoeren van dagelijkse en periodieke onderzoeken en inspecties wordt van een compliance manager verwacht dat hij een compliance rapport opstelt.

Nalevingsrapporten moeten ook worden ingediend bij het management en externe regelgevende instanties.

Je bent ook verantwoordelijk voor het informeren van het management over een noodzakelijke upgrade van de activiteiten en praktijken in overeenstemming met de vereiste normen.

Andere taken en verantwoordelijkheden van een compliance manager zijn onder andere:

  • Werk samen met advocaten om juridische nalevingsproblemen op te lossen.
  • Zorg ervoor dat alle bewakingsapparatuur en software aanwezig zijn.
  • Controleer en wijzig het beleid van het bedrijf.
  • Houd een register bij van alle nalevingsactiviteiten.
  • Detecteer snel nalevingsproblemen en overtredingen en handel deze onmiddellijk af.
  • Op de hoogte blijven van al het regelgevingsbeleid.

Welke kwalificaties heb ik nodig om Compliance Manager te worden?

Compliance manager is geen instapfunctie.

Daarom moet u ervaring hebben met het werken in een bepaalde bedrijfssector voordat u in aanmerking komt om compliance manager in die sector te worden.

Een bachelordiploma is de minimale academische vereiste om compliance manager te worden.

Een diploma in rechten, bedrijfsbeheer, bedrijfskunde of een verwant vakgebied heeft de voorkeur.

Compliance managers moeten professionals zijn in hun sector.

U moet weten wat een bepaalde bedrijfssector inhoudt voordat u in aanmerking komt voor de rol van compliancemanager.

Doorgaans zoeken werkgevers naar kandidaten met minstens vijf jaar ervaring in kwaliteitscontrole.

En minimaal twee jaar ervaring in welke toezichthoudende functie dan ook.

Vaardigheid in het Microsoft Office-pakket is een voordeel.

Lees verder: Functieomschrijving Uber-chauffeur | Plichten

Welke vaardigheden moet een Compliance Manager hebben?

1. Communicatieve vaardigheden

Een ideale compliancemanager moet over goede communicatieve vaardigheden beschikken.

Je moet zowel mondeling als schriftelijk kunnen communiceren.

Deze vaardigheid is relevant voor het opleiden van werknemers over lokale, staats-, federale en bedrijfswetten.

Het is ook belangrijk voor het opstellen van compliancerapporten.

Bovendien moet een goede compliancemanager over actieve luistervaardigheden beschikken.

2. Interpersoonlijke vaardigheden

Een compliancemanager moet in staat zijn om een ​​goede werkrelatie op te bouwen met andere werknemers en belanghebbenden van het bedrijf.

Ook het ontwikkelen van een goede relatie met externe inspecteurs is relevant.

3. Probleemoplossende vaardigheden

Een goede compliancemanager moet complianceproblemen snel kunnen signaleren.

Door kritisch, analytisch en logisch te denken, zou je in staat moeten zijn om de beste en meest praktische oplossingen voor problemen te bedenken.

Lees verder: Functieomschrijving badmeester| Plichten

4. Aandacht voor detail

Ook vereisen de taken van een compliancemanager aandacht voor detail.

Op die manier kunt u snel zien waar relevante wetten en beleidsregels niet worden nageleefd.

5. Begrijpend lezen

De tijd nemen om alle lokale, staats-, federale en bedrijfswetten zorgvuldig te lezen en te begrijpen lijkt triviaal, maar het is niet eenvoudig.

Daarom moet een goede compliancemanager iemand zijn die van nature omvangrijke informatie kan lezen en begrijpen.

Afgezien van het lezen van deze wetten, zou het het beste zijn als u ze altijd in gedachten houdt.

6. Professionaliteit

Hoezeer u ook een goede werkrelatie met andere werknemers moet ontwikkelen, de normen mogen nooit worden verlaagd.

Hoeveel verdienen Compliance Managers?

Gemiddeld ontvangen compliancemanagers $67,870 per jaar.

Hun salarissen variëren van $38,170 per jaar tot $107,010 per jaar.

De volgende factoren zijn meestal van invloed op het salaris van compliance managers:

  • Werkgevers: Degenen die meer ervaring hebben, zullen waarschijnlijk een beter loon ontvangen.
  • Locatie: compliance managers die in landen werken waar de economie slecht is, ontvangen mogelijk slechte salarissen.
  • Ervaring: Degenen met meer ervaring ontvangen waarschijnlijk ook een beter loon dan hun minder ervaren collega's.
  • Kwalificatie: Nalevingsmanagers met meer voordeelkwalificaties worden meestal beter betaald dan degenen die minder gekwalificeerd zijn

Compliance Manager Werkomgeving en planning

Compliancemanagers werken meestal in kantoren en van tijd tot tijd gaan ze op inspectie uit.

Soms kan het werk stressvol en veeleisend zijn.

Compliancemanagers werken doorgaans op vaste werkdagen en -uren.

Maar hun werkschema kan variëren, afhankelijk van hun type baan.

Lees verder: Functieomschrijving financieel analist | Plichten

Nalevingsmanager Job Outlook

Volgens de evenwichtige carrière maakt het Amerikaanse bureau voor arbeidsstatistieken geen schatting van de kansen op werk voor de verschillende soorten compliancemanagers.

Maar de kansen op werk voor managers op het gebied van financiële compliance zullen tussen 10 en 2016 naar schatting met 2026% toenemen.

Dit is hoger dan de gemiddelde stijging van 7% die voor alle beroepen wordt geschat.

Conclusie: Handleiding voor de taakomschrijving van Compliance Manager

Ik denk dat deze functiebeschrijving nuttig voor je is geweest.

Als u meer vragen heeft over het worden van een compliancemanager, kunt u reageren.

Hoewel deze functiebeschrijving is samengesteld met toekomstige compliance managers in gedachten, kan deze ook als sjabloon voor organisaties dienen.

Organisaties die deze handleiding gebruiken als sjabloon voor het maken van hun unieke functiebeschrijving, kunnen relevante aanpassingen maken, zolang dit hun doel ondersteunt.

Individuen kunnen deze handleiding ook gebruiken om een ​​CV voor een professionele compliancemanager op te stellen.

Lees verder: Brand Manager Functieomschrijving| Plichten

Overige functieomschrijvingen;

Onze aanbeveling

Deel dit alstublieft met familie en vrienden
Dit vind je misschien ook leuk