Functieomschrijving civiel ingenieur | Plichten en verantwoordelijkheden

Als het gaat om het vinden van de juiste persoon voor de baan van civiel ingenieur, zullen werkgevers graag iemand aannemen die een goed idee heeft van zijn/haar taken en verantwoordelijkheden op de werkvloer. Daarom is een gedetailleerde handleiding voor functiebeschrijvingen zoals deze wat je nodig hebt om als een betere kandidaat te verschijnen.

Werken als civiel ingenieur vraagt ​​om het bedenken, ontwerpen, bouwen, begeleiden, exploiteren, bouwen en onderhouden van infrastructurele projecten en systemen.

Je werk bevindt zich zowel in de publieke als in de private sector, inclusief wegen, gebouwen, luchthavens, tunnels, dammen, bruggen en systemen voor watervoorziening en rioolwaterzuivering. 

Veel civiel ingenieurs werken in planning, ontwerp, constructie, onderzoek en onderwijs.

Als gevolg hiervan hebben ze verschillende taken en verantwoordelijkheden, afhankelijk van de afdeling waar ze werken.

Er is echter een algemene functiebeschrijving die de basistaken en -verantwoordelijkheden van een civiel ingenieur schetst.

Dit artikel zal proberen enkele van die belangrijkste taken van een civiel ingenieur te benadrukken.

civiel-ingenieur-functieomschrijving-taken-verantwoordelijkheden-en-werk-activiteiten-1

Taken en verantwoordelijkheden van civiel ingenieurs

Dit zijn onder andere de meest voorkomende taken van een civiel ingenieur, ongeacht het bedrijf of de afdeling.

Of u nu adviseur of aannemer bent, een deel van uw werkzaamheden als civiel ingenieur omvat het volgende.

 • Analyseer onderzoeksrapporten, kaarten, tekeningen, blauwdrukken, luchtfotografie en andere topografische of geologische gegevens om projecten te plannen.
 • Beheer, ontwerp, ontwikkel, creëer en onderhoud kleinschalige tot grootschalige bouwprojecten op een veilige, tijdige en duurzame manier
 • Onderzoek ter plaatse uitvoeren en gegevens analyseren (kaarten, rapporten, tests, tekeningen en andere)
 • Voer technische en haalbaarheidsstudies uit en stel blauwdrukken op die aan de technische specificaties voldoen
 • Beoordeel bouwkosten, overheidsvoorschriften, potentiële gevaren voor het milieu en andere factoren tijdens de plannings- en risicoanalysefasen van een project
 • Stel vergunningsaanvragen op en dien ze in bij lokale, staats- en federale instanties, waarbij u controleert of projecten voldoen aan verschillende voorschriften
 • Houd toezicht op en analyseer de resultaten van grondonderzoek om de geschiktheid en sterkte van funderingen te bepalen
 • Analyseer de resultaten van tests op bouwmaterialen, zoals beton, hout, asfalt of staal, voor gebruik in bepaalde projecten
 • Geef advies en los creatief alle opkomende problemen / tekortkomingen op
 • Toezicht houden op en ook begeleiden van personeel en contact onderhouden met verschillende belanghebbenden
 • Behandel de resulterende structuren en services voor gebruik
 • Monitor de voortgang en compileer rapporten in projectstatus
 • Beheer het budget en koop apparatuur / materialen
 • Voldoen aan richtlijnen en voorschriften, waaronder vergunningen, veiligheid enz. en indien nodig technische bestanden en andere technische documentatie aanleveren

Wat zijn de kwalificaties en vereisten voor de functie van civiel ingenieur?

Civiel ingenieurs hebben een bachelor- of masterdiploma nodig in civiele techniek, in een van zijn specialiteiten, of in civiele techniek. 

Programma's in civiele techniek en civiele techniek omvatten cursussen in wiskunde, statistiek, technische mechanica en systemen, en vloeistofdynamica, afhankelijk van de specialiteit.

Meestal bevatten hun cursussen een mix van traditioneel klassikaal leren, werken in laboratoria en veldwerk. 

Daarnaast omvatten andere kwalificaties en vereisten van een civiel ingenieur; 

 • Bewezen werkervaring in civiele techniek
 • Uitstekende kennis van ontwerp- en visualisatiesoftware zoals AutoCAD, Civil 3D of vergelijkbaar
 • Vaardigheid in lay-out van de site, indeling, ontwerp van nutsbedrijven, erosiebestrijding, wettelijke goedkeuringen, enz
 • Projectmanagement en supervisievaardigheden
 • Sterke communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden
 • Licentie van professionele ingenieur:
 • BS / MA in civiele techniek

Hoeveel jaar werkervaring heb je nodig als civiel ingenieur? 

Naast de 4 of 5 jaar cursussen om een ​​B.eng te behalen, moeten civiel ingenieurs meer ervaring opdoen die hen beter voorbereidt op de carrière.

Tijdens de middelbare school kunnen studenten technische zomerkampen bijwonen om te zien wat andere ingenieurs doen. 

Het bijwonen van deze kampen kan studenten helpen bij het plannen van hun cursussen voor de rest van hun tijd op de middelbare school.

Ook na de middelbare school kunnen civiel ingenieurs stage lopen om praktijkervaring op te doen.

Hoeveel verdienen civiel-ingenieurs per jaar?

Think waarheid, was het gemiddelde jaarloon voor civiel ingenieurs $ 87,060 in mei 2022. 

Het mediane loon is het loon waarbij de helft van de arbeiders in een beroep meer verdiende dan dat bedrag en de andere helft minder. 

Het laagste 10-percentage verdiende minder dan $ 55,380, en het hoogste 10-percentage verdiende meer dan $ 144,560.

Wat kun je verwachten Werken als civiel ingenieur in een bedrijf

Civiel-ingenieurs werken doorgaans fulltime en sommigen werken meer dan 40 uur per week.

Ingenieurs die projecten leiden, moeten mogelijk extra uren werken om de voortgang van projecten te bewaken.

Ook zorgen ze ervoor dat ontwerpen voldoen aan de eisen en garanderen ze dat deadlines worden gehaald.

Welke speciale vaardigheden heb je nodig als civiel ingenieur?

Net als elke andere beroepskeuze, willen werkgevers altijd afgestudeerden in dienst nemen die naast hun diploma ook praktische vaardigheden hebben.

Werkgevers zoeken afgestudeerden die commercieel bekend zijn en goed in teamverband kunnen werken. 

Andere belangrijke vaardigheden die een civiel ingenieur moet hebben, zijn onder meer:

 • degelijke wiskundige, wetenschappelijke en IT-vaardigheden
 • het vermogen om methodisch te denken en projecten te managen
 • probleemoplossende vaardigheden
 • vermogen om te werken met deadlines en binnen budgetten
 • het vermogen om het overzicht over hele projecten te behouden en tegelijkertijd aandacht te blijven besteden aan gedetailleerde technische details
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
 • onderhandelings-, toezichts- en leiderschapsvaardigheden
 • volledige kennis van relevante wetgeving.

In wat voor soort industrie werken civiel ingenieurs?

Als u een carrière in de civiele techniek nastreeft, zou u blij moeten zijn omdat er veel vraag is naar uw diensten.

De toenemende behoefte aan aanleg en onderhoud van kapitaalprojecten is een van de redenen waarom civiel ingenieurs elke keer iets te doen hebben.

Civiel-ingenieurs zijn meestal gespecialiseerd in een van de verschillende gebieden en dit bepaalt het type industrie waarin ze waarschijnlijk zullen werken.

1. Bouwingenieurs

Ingenieurs die gespecialiseerd zijn in de bouw, beheren bouwprojecten en zorgen ervoor dat hun projectplanning in overeenstemming is met plannen en specificaties. 

Ze kunnen ook toezicht houden op de budgettaire, tijdbeheer- en communicatieaspecten van een project.

2. Geotechnische ingenieurs 

Deze set ingenieurs zorgt ervoor dat de basis voor alle projecten, variërend van straten en gebouwen tot start- en landingsbanen en dammen, solide is. 

Ze richten zich op hoe constructies gebouwd door civiel ingenieurs, zoals gebouwen en tunnels, interageren met de aarde (inclusief grond en gesteente). Daarnaast ontwerpen en plannen ze hellingen, keerwanden en tunnels.

3. Structurele ingenieurs 

Constructeurs ontwerpen en beoordelen grote projecten, zoals gebouwen, bruggen of dammen, om hun sterkte en duurzaamheid te garanderen.

4. Transportingenieurs

Ze plannen, ontwerpen, exploiteren en onderhouden alledaagse systemen, zoals straten en snelwegen, maar ze plannen ook grotere projecten, zoals luchthavens, scheepshavens, spoorwegen, openbaarvervoersystemen en havens.

Conclusie - Gids voor taakomschrijving van civiel ingenieur

Het kennen van de functieomschrijving van een civiel ingenieur is een criterium voor succes in deze carrière.

Omdat dit een zeer bewonderenswaardige en zeer competitieve carrière is, moeten sollicitanten er goed aan doen zich vertrouwd te maken met de details van hun taken en verantwoordelijkheden op het werk.

Ik ben van mening dat deze gids gedetailleerde werkzaamheden van een civiel ingenieur biedt waarmee u als kandidaat opvalt.

Deel dit bericht alstublieft om meer mensen te bereiken die het nodig hebben.

Gerelateerde functiebeschrijvingen

Referenties:

Deel dit alstublieft met familie en vrienden
Dit vind je misschien ook leuk