Functieomschrijving zorgadministrateur | Plichten

De taakomschrijving van een zorgbeheerder omvat het opstellen van werkschema's voor het personeel, budgettering, het bijhouden van patiëntendossiers en het bewaken van het budget.

Zeker, niet iedereen die in een ziekenhuis werkt, houdt zich bezig met de directe behandeling van patiënten, sommigen werken achter de schermen.

Dat geldt ook voor zorgbestuurders; zij werken achter de schermen om zowel patiënten als personeel optimaal tevreden te stellen.

Aangezien u deze gids leest over de functieomschrijving van een zorgadministrateur, vermoed ik dat u een aspirant-zorgadministrateur bent.

Of u bent een werkgever die op zoek is naar een sjabloon voor de functiebeschrijving van een zorgadministrateur.

Welnu, de inhoud van dit artikel is geschreven met aspirant-zorgbeheerders in gedachten.

Maar het kan ook door werkgevers worden gebruikt als sjabloon voor functiebeschrijvingen.

Lees verder: Functieomschrijving reclasseringsambtenaar | Plichten

Functieomschrijving zorgadministrateur
Twee artsen leggen aan een patiënt haar medische dossier uit.[url=https://www.istockphoto.com/search/lightbox/9786662][img]https://dl.dropbox.com/u/40117171/medicine.jpg[ /img][/url]

Wat doet een Zorgadministrateur?

Zorgbeheerders voeren en coördineren activiteiten die plaatsvinden in zorgorganisaties. Zij brengen bedrijfskundige vaardigheden en kennis in en passen deze toe in de zorgsector. Dit gebeurt met behulp van de juiste zorgterminologieën en methoden.

Daarom moeten ze goede kennis hebben van bedrijfsbeheer en ook van medische kennis.

De zorgadministrateur is verantwoordelijk voor het goede verloop van alle ziekenhuis- of zorginstellingsactiviteiten.

Ze zijn verantwoordelijk voor het maken van personeelsroosters, het bijhouden van ziekenhuisbenodigdheden en het waarborgen dat al het personeel zich houdt aan de regels en voorschriften voor de gezondheidszorg.

We geloven allemaal dat het succes van een zorgorganisatie afhangt van de kwaliteit van zorgverleners en apparatuur; dat speelt een cruciale rol.

Maar het succes van een zorgorganisatie hangt ook grotendeels af van de kwaliteit van de zorgbestuurder die de regie voert.

Het begrijpen van uw taakomschrijving is een van de eerste stappen om een ​​goede zorgadministrateur te worden.

Lees verder: Functieomschrijving Recruiter | Plichten

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van een zorgadministrateur?

De taken en verantwoordelijkheden van een zorgbeheerder kunnen variëren, afhankelijk van de locatie, de werkgever en de grootte van het zorgcentrum of de organisatie.

Dit zijn de algemene taken en verantwoordelijkheden die vaak voorkomen in de functiebeschrijving van een zorgbeheerder:

1. Beheer zorgorganisaties

Een zorgadministrateur moet de dagelijkse gang van zaken in een ziekenhuis leiden.

Ze zorgen ervoor dat alle dagelijkse activiteiten in overeenstemming zijn met de nodige regels, voorschriften en beleidslijnen.

2. Maak een personeelsrooster

Zorgbestuurders zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van een realistische en werkbare planning voor het personeel.

Zij bepalen het aantal medewerkers dat per dienst werkt.

Ze bepalen ook wanneer verpleegkundigen of andere zorgverleners met lang en kort verlof of pauzes kunnen gaan.

3. Houd patiëntendossiers bij

Het is ook de taak en verantwoordelijkheid van een zorgadministrateur om patiëntendossiers bij te houden.

Ze zorgen er ook voor dat records worden bijgewerkt wanneer dat nodig is.

Het bijhouden van gegevens is belangrijk voor toekomstige referenties.

4. budgettering

Zorgbeheerders werken samen met de boekhoudafdeling en belanghebbenden om projectbudgetten te creëren.

Ze zien er ook op toe dat het budget strikt wordt gevolgd.

Lees verder: Functieomschrijving Medical Biller | Plichten

5. Houd een register bij van de gezondheidszorgbenodigdheden

Ze zijn ook verantwoordelijk voor het inkopen en bijhouden van alle zorgbenodigdheden.

Deze voorraden moeten beschikbaar zijn voordat de beschikbare voorraden uitgeput zijn.

Enkele andere taken en verantwoordelijkheden van zorgbeheerders die vaak in hun functiebeschrijving voorkomen, zijn onder meer;

 • Fungeren als contactpersoon tussen bestuursleden en andere medewerkers
 • Ze werken met human resources om ervoor te zorgen dat sollicitanten het vereiste niveau bereiken voordat ze in dienst treden.
 • Verbetering van gezondheidszorgfaciliteiten en apparatuur voorstellen aan belanghebbenden.
 • Zorg ervoor dat alle zorgregels worden nageleefd.
 • Ontwikkel en implementeer beleid dat de patiënttevredenheid zou verbeteren.
 • Draag op een innovatieve manier bij tijdens vergaderingen met bestuursleden, patiënten en investeerders.
 • Houd een bijgewerkte database bij van alle werknemers.

Ook reageren ze snel op vragen of klachten van artsen en verpleegkundigen.

Werk ook samen met alle andere medewerkers als een team om gebieden te identificeren die verbetering behoeven.

Het is belangrijk op te merken dat de sectie taken en verantwoordelijkheden een van de belangrijkste secties is in de taakomschrijving van een zorgadministrateur.

Lees verder: Functieomschrijving Marketingcoördinator | Plichten

Lees ook;

Welke kwalificaties heb ik nodig om zorgadministrateur te worden?

Beheerders van de gezondheidszorg moeten een diploma hebben in gezondheidszorgadministratie, human resource management, bedrijfskunde of management, of een ander gerelateerd vakgebied.

Hoewel niet altijd verplicht, heeft een masterdiploma in gezondheidszorgadministratie, volksgezondheid, openbaar bestuur of andere gerelateerde gebieden de voorkeur.

Een bachelor's degree kan ongeveer 3-4 jaar in beslag nemen, terwijl een master's degree ongeveer 2-3 jaar in beslag neemt om met succes af te ronden.

Tijdens het formele onderwijs moeten toekomstige beheerders van de gezondheidszorg het meeste van het volgende leren:

 • Vacatures
 • Zorginformatiesysteem
 • Zorgmanagement en -organisatie
 • Bedrijfsplanning
 • Zorgrecht

Inschrijven voor een online gezondheidsgerelateerde cursus is gunstig voor aanvragers die geen gezondheidsgerelateerde cursussen op de universiteit hebben gestudeerd, maar een carrière in de gezondheidszorgadministratie willen.

Omdat, hoewel beheerders voornamelijk administratieve en administratieve taken uitvoeren, het een enorm verschil maakt om dit in een zorgomgeving te doen.

In sommige staten of landen moeten zorgbeheerders na het voltooien van een masteropleiding ook een vergunning aanvragen om te oefenen.

Voor het verkrijgen van deze licentie kan het nodig zijn een training af te ronden en/of een examen af ​​te leggen.

Net als elke andere baan, zoeken werkgevers naar mensen met jarenlange ervaring in de administratie van de gezondheidszorg.

Eerdere werkervaring als secretaresse of administratief medewerker in eender welke zorgsector is een enorm voordeel.

Werkgevers kijken ook uit naar personen met vaardigheid in computersystemen en software.

Lees verder: Functieomschrijving makelaar | Plichten

Over welke vaardigheden moeten zorgbeheerders beschikken?

Werkgevers nemen meestal de vaardigheden op die zij van toekomstige zorgbeheerders verwachten in de functiebeschrijving.

Deze vaardigheden helpen een beheerder zijn of haar taken sneller en effectiever uit te voeren.

Enkele van de vaardigheden die gewoonlijk in de functiebeschrijving van een zorgadministrateur voorkomen, zijn onder meer

1. Communicatieve vaardigheden

Een goede zorgbeheerder moet over goede communicatieve vaardigheden beschikken.

Deze vaardigheid is relevant bij de omgang met patiënten, zorgverleners en andere werknemers.

Ze moeten in staat zijn om de technische en niet-technische aspecten van het werk schriftelijk en mondeling over te brengen.

2. Interpersoonlijke vaardigheden

Het is ook erg belangrijk dat een gezondheidszorgbeheerder over interpersoonlijke vaardigheden beschikt.

Ze moeten in staat zijn om goede relaties op te bouwen met patiënten, zorgverleners en bestuursleden.

Het creëren van goede relaties met ander personeel maakt leiding geven veel gemakkelijker.

3. Leiderschapsvaardigheden

De rol van een zorgadministrateur is een leidende rol in de zin dat hij toezicht houdt op ander personeel.

Daarom moet een goede zorgadministrateur over alle noodzakelijke leiderschapskenmerken beschikken.

Lees verder: Ergotherapeut Functieomschrijving | Plichten

4. budgettering

Een gezondheidszorgbeheerder moet ook over goede budgetteringsvaardigheden beschikken.

Ze moeten in staat zijn om werkbare budgetten te creëren en zich strikt aan hun vaardigheden te houden.

5. Probleemoplossende vaardigheden

Omdat niemand een noodsituatie wenst of bidt, ontstaan ​​ze.

Een goede zorgadministrateur moet over een goed probleemoplossend vermogen beschikken.

Deze vaardigheid is relevant voor het omgaan met problemen of calamiteiten die kunnen ontstaan ​​tijdens het werk in een zorgorganisatie.

Het probleem kan een medische crisis zijn of zelfs een administratief probleem.

Wat de zorg ook is, een goede zorgadministrateur moet het aankunnen.

Werkgevers letten ook op mensen met een hoge teamgeest en goede kennis van de medische zorg.

Waar werken zorgadministrateurs?

Beheerders werken in vrijwel alle organisaties, maar zorgbestuurders niet.

Want ‘zorg’ in de titel is veel veranderd.

Zoals de naam al aangeeft, werken zorgbestuurders in zorgorganisaties.

Enkele van de typische werkgevers van zorgbeheerders zijn:

 • Verpleeghuizen
 • Ziekenhuizen
 • Kleine medische voorzieningen
 • Begeleid wonen
 • Revalidatie huizen
 • Thuiszorgorganisaties
 • Artsenkantoren.

De werkomgeving en het rooster zijn sterk afhankelijk van de werkgever en de grootte van de organisatie.

Hoeveel verdienen zorgadministrateurs?

Het salaris van zorgbeheerders in de Verenigde Staten varieert van $ 58,00 tot $ 182,000 per jaar.

Gezondheidszorgbeheerders op instapniveau verdienen meer dan $ 58,000 per jaar.

Dit is vrij hoog in vergelijking met zoveel andere banen. 

Volgens het Bureau of Labor Statistics verdienen zorgbeheerders gemiddeld $ 99,000 per jaar.

Deze cijfers kunnen verschillen afhankelijk van uw geografische locatie, ervaring, kwalificaties en werkgever.

Zorgbestuurders in grote organisaties verdienen doorgaans meer dan hun collega's die bij kleinere zorginstellingen werken.

Ook verdienen meer ervaring en gekwalificeerde beheerders meer.

Lees verder: Functieomschrijving paralegal | Plichten

Wat zijn enkele andere titels voor zorgbeheerders?

Niet alle functieomschrijvingen van zorgadministrateurs gebruiken de titel 'zorgadministrateur'.

Enkele andere titels verwijzen naar het beroep.

Enkele andere titels voor zorgbeheerders zijn onder meer:

 • Uitvoerende zorg
 • Ziekenhuis beheerder
 • Zorgmanager
 • Manager verpleeghuis
 • Manager medische en gezondheidsdiensten
 • Manager gezondheidszorgadministratie
 • Administratief manager

Wat moet ik opnemen in mijn CV voor zorgbeheerders?

Wanneer u een cv maakt, wilt u misschien alle informatie opnemen die een werkgever ervan kan overtuigen dat u geschikt bent voor de baan.

U kunt overwegen informatie op te nemen zoals uw ervaring, kwalificatie en vaardigheden.

Vergeet niet tijdens een interview naar deze informatie te verwijzen.

Maak gerust gebruik van deze gratis maar informatieve gids over de functieomschrijving van een zorgadministrateur.

Conclusie: Gids voor de taakbeschrijving van de gezondheidszorgbeheerder

Mensen die graag in het ziekenhuis werken, maar geen enkele vorm van contact met bloed willen hebben, moeten deze ziekenhuisadministratiebaan zeker overwegen.

Nu u goede details heeft over de functiebeschrijving van een gezondheidszorgbeheerder, zorg ervoor dat u deze informatie gebruikt om uw doel te ondersteunen.

Lees verder: Functieomschrijving geoloog | Plichten

Overige functieomschrijvingen:

Referentienummer:

Onze aanbeveling

Deel dit alstublieft met familie en vrienden
Dit vind je misschien ook leuk