Functieomschrijving kwaliteitsborgingsmanager | Plichten

Om te weten welke taken en verantwoordelijkheden u kunt verwachten, welke vaardigheden u moet hebben en hoeveel een kwaliteitsborgingsmanager verdient, moet u deze gids met functiebeschrijvingen tot het einde doorlezen.

Kwaliteitsborgingsmanagers zorgen ervoor dat alle producten voldoen aan een vereiste norm voordat ze de consument bereiken.

Zij houden toezicht op productieprocedures en producten en signaleren fouten.

Kwaliteitsborgingsmanagers zorgen ervoor dat alle procedures worden uitgevoerd volgens de beste praktijken.

Een ideale kandidaat voor de functie moet op details gericht en betrouwbaar zijn.

Hij of zij moet ook over goede communicatie- en leiderschapsvaardigheden beschikken.

Deze eigenschappen zijn essentieel omdat ze managers in staat stellen hun taken beter uit te voeren.

Begrijpen wat je van een baan kunt verwachten, is een goede stap naar uitblinken.

Genoeg van de pre-job description talk; laten we eens kijken wat kwaliteitsborgingsmanagers doen.

Lees verder: Functieomschrijving verpleegkundige | Plichten

wat-is-de-functieomschrijving-taken-verantwoordelijkheden-en-werkwerkzaamheden-van-een-kwaliteitszorgmanager

Wat doet een Kwaliteitsmanager?

Wat een kwaliteitsmanager doet, kan van bedrijf tot bedrijf verschillen.

Maar over het algemeen zijn ze ervoor verantwoordelijk dat producten aan een bepaalde acceptabele kwaliteit voldoen.

Ze organiseren kwaliteitsborgingsprogramma's en ontwikkelen kwaliteitscontrolebeleid.

De kwaliteitsborgingsmanager zorgt ervoor dat alle productieprocessen voldoen aan het kwaliteitscontrolebeleid en nationale of internationale wetten.

Ze houden ook toezicht op en monitoren de prestaties van technisch en laboratoriumpersoneel.

Om een ​​zakelijke levenscyclus voort te zetten, is de goedkeuring van een kwaliteitsborgingsmanager vereist.

Daarom moeten ideale kandidaten voor de functie professioneel zijn en ervaring hebben met kwaliteitscontrole.

Het doel van een kwaliteitsborgingsmanager moet zijn om maximale kwaliteit te waarborgen in de bedrijfsvoering en processen van het bedrijf om de bedrijfsgroei te bevorderen.

Lees verder: Functieomschrijving Uber-chauffeur | Plichten

Lees ook;

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van een kwaliteitsmanager?

Hoewel de taken en verantwoordelijkheden van een kwaliteitsborgingsmanager van organisatie tot organisatie verschillen, zijn hier enkele van de typische taken die gewoonlijk in een functiebeschrijving voorkomen.

1. Toezicht houden op operaties

Kwaliteitsborgingsmanagers moeten op de hoogte blijven van alle lokale, nationale en internationale beleidslijnen, regels en voorschriften met betrekking tot de productie, verpakking, opslag en verzending van producten.

Dit is geen gemakkelijke taak, maar het is zeer relevant.

Ook moet je de kwaliteitscontrolegegevens voorbereiden, bijhouden en bijwerken.

In deze records moet het gedocumenteerde proces in overeenstemming zijn met erkende normen zoals ISO 9000 – Quality Management, die de internationale organisatie voor standaardisatie heeft gepubliceerd.

Elke afwijking van de algemeen aanvaarde norm tijdens de productie kan alles verpesten.

2. Leid het kwaliteitscontroleteam

Een kwaliteitsborgingsmanager is ook verantwoordelijk voor het leiden van een team van kwaliteitscontrole-inspecteurs die producten uit verschillende productiefasen beoordelen.

Je wordt ook opgezadeld met de verantwoordelijkheid om deze inspecteurs richtlijnen te geven die ze zullen gebruiken om hun dagelijkse taken uit te voeren.

Ook ben je verantwoordelijk voor het bepalen welke kwaliteitscontroletool en softwarekwaliteitscontrole-inspecteurs moeten gebruiken.

Als kwaliteitsborgingsmanager heeft u de bevoegdheid om elke productiefase waarin gebreken of fouten worden opgemerkt, stop te zetten.

Lees verder: Functieomschrijving badmeester| Plichten

3. Train junior personeel en werknemers

De kwaliteitsborgingsmanager moet medewerkers trainen in best practices.

En hen ook informeren over noodzakelijke kwaliteitseisen.

Dit stelt werkgevers in staat om de verantwoordelijkheid te nemen voor het waarborgen van de kwaliteit in elke productiefase waarin ze zich bevinden.

Kwaliteitsmanagers organiseren eens in de zoveel tijd bewustwordingsprogramma's in een organisatie.

En telkens wanneer er een nieuw product wordt ontwikkeld, werken ze samen met het productontwikkelingsteam om kwaliteitsnormen te ontwikkelen.

4. Inputbeheer

Kwaliteitsborgingsmanagers onderhouden ook contacten met leveranciers en verkopers om kwaliteitsnormen voor leveringen te ontwikkelen.

Ze zorgen ervoor dat alle materialen of componenten voor producten die bij verkopers of leveranciers zijn gekocht, voldoen aan hun vereiste kwaliteitsnormen.

Alle leveringen die wel aan de vereiste norm voldoen, kunnen het eindproduct verpesten, en dergelijke leveringen moeten worden geïdentificeerd en afgewezen of gecorrigeerd.

Lees verder: Functieomschrijving financieel analist | Plichten

5. Voer gegevensanalyse uit

Kwaliteitsborgingsmanagers beoordelen gegevens uit alle productiefasen om kwaliteitsproblemen op te sporen.

Daarom moet een goede kwaliteitsborgingsmanager over goede kwantitatieve meetvaardigheden beschikken.

Na het analyseren van gegevens en het identificeren van productieproblemen, zijn ze ook verantwoordelijk voor het doen van aanbevelingen voor noodzakelijke aanpassingen in elk stadium van de productie waarvan zij denken dat ze moeten worden aangepast.

Het doel van het uitvoeren van data-analyse is het verminderen van het aantal defecte producten.

Andere taken en verantwoordelijkheden van een kwaliteitsborgingsmanager die gewoonlijk in hun functiebeschrijving voorkomen, zijn onder meer:

 • Vaststellen van de kwaliteitsnormen en -procedures van een bedrijf.
 • Evalueren van aanbevelingen en behoeften van klanten en ervoor zorgen dat hieraan wordt voldaan.
 • Ervoor zorgen dat alle productieprocessen worden uitgevoerd in overeenstemming met de nationale en internationale kwaliteits- en veiligheidsnormen.
 • Presenteren van kwaliteitscontrolerapporten aan leidinggevenden.
 • Fungeren als contactpersoon tussen de kwaliteitscontroleorganen en het bedrijf.

Het is belangrijk om te weten dat het gedeelte over taken en verantwoordelijkheden een van de belangrijkste onderdelen van elke functiebeschrijving is.

Welke kwalificaties heb ik nodig om Assurance Manager te worden?

Een hoger nationaal diploma in welk vak dan ook is de minimale academische vereiste voor dit beroep.

Hoewel werkgevers er de voorkeur aan geven mensen met een diploma in voedingswetenschappen, levensmiddelentechnologie, polymeer- en textieltechnologie, procestechniek, productietechniek, natuurkunde en wiskunde in dienst te nemen 

Voor het bekleden van leidinggevende functies op het gebied van kwaliteitszorg geven sommige organisaties de voorkeur aan masterhouders.

Werkgevers geven er ook de voorkeur aan mensen in dienst te nemen met enige jaren ervaring in kwaliteitscontrole of inkoopbeheer.

Basiservaring kan worden opgedaan door middel van stages, industriële opleidingen en afstudeerprojecten op de universiteit.

Het verkrijgen van lidmaatschap van een overheidsinstantie die kwaliteitsborgingsmanagers in uw staat of land bestuurt, is voordelig.

Welke vaardigheden heeft een Quality Assurance Manager nodig?

Deze functiebeschrijving van een kwaliteitsborgingsmanager zal niet compleet zijn zonder enkele van de vaardigheden op te nemen die werkgevers van kwaliteitsborgingsmanagers verwachten.

1. Communicatieve vaardigheden

Communicatieve vaardigheden zijn relevant voor kwaliteitsborgingsmanagers omdat ze hen in staat stellen richtlijnen voor kwaliteitsnormen te relateren aan werknemers en kwaliteitscontroleurs.

Een goede kwaliteitsmanager moet daarom schriftelijk en mondeling kunnen communiceren.

Luistervaardigheden moeten ook gepaard gaan met communicatieve vaardigheden.

Want een kwaliteitsmanager is ook verantwoordelijk voor het beoordelen van de behoeften en aanbevelingen van klanten.

En dat kan alleen als ze goed kunnen luisteren.

Lees verder: Brand Manager Functieomschrijving| Plichten

2. Organisatorische vaardigheden

Een goede kwaliteitsmanager moet ook over organisatorische vaardigheden beschikken.

Deze personen moeten georganiseerd zijn bij het uitvoeren van inspecties van producten en bij het opstellen en bijhouden van registers.

Ze moeten ook aan details worden gegeven om defecten sneller en gemakkelijker op te sporen.

3. Interpersoonlijke vaardigheden

Kwaliteitsborgingsmanagers moeten ook over goede interpersoonlijke vaardigheden beschikken.

Omdat ze goede relaties moeten ontwikkelen met klanten, leveranciers en ander personeel.

4. Leiderschapsvaardigheden

Deze personen vervullen ook leiderschapstaken.

Daarom moeten ze over alle relevante leiderschapsvaardigheden beschikken.

Lees verder: Functieomschrijving zoöloog| Plichten

5. Probleemoplossende vaardigheden

Niemand houdt van problemen, maar we moeten ons er allemaal op voorbereiden.

Een goede kwaliteitsmanager moet een goede probleemoplosser zijn.

Zij moeten problemen kunnen oplossen of voorkomen voordat deze uit de hand lopen.

Door analytisch en kritisch te denken kan een kwaliteitsmanager goede oplossingen bieden voor eventuele problemen.

Waar werken kwaliteitsmanagers?

Hier zijn enkele typische werkgevers van kwaliteitsborgingsmanagers:

 • ingenieursbureaus
 • Automobielbedrijven
 • Textielbedrijven
 • Verwerkende bedrijven
 • Financiële organisaties
 • Universiteiten
 • Logistieke bedrijven
 • Productiebedrijven
 • Overheidsorganisaties
 • Farmaceutische bedrijven

Wervingsbureaus plaatsen vacatures meestal online in landelijke of lokale kranten, radio- en televisiestations.

Hoeveel verdienen Quality Assurance Managers?

Gemiddeld verdienen kwaliteitsborgingsmanagers in de Verenigde Staten ongeveer &59,066 per jaar.

Hun salaris varieert van $ 38,000 tot $ 76,000 per jaar, volgens Glassdoor.

Deze cijfers kunnen op uw locatie afwijken.

Enkele van de factoren die het salaris van een kwaliteitsborgingsmanager bepalen, zijn onder meer:

 • Locatie: de economie van een land of staat kan ook van invloed zijn op de betaling van kwaliteitsborgingsmanagers. Als zodanig worden degenen op locaties met een betere economie beter betaald.
 • Ervaring: meer ervaren kwaliteitszorgmanagers worden ook beter betaald dan hun minder ervaren collega's.
 • Werkgever: kwaliteitsborgingsmanagers die voor grotere bedrijven werken, worden doorgaans beter betaald dan degenen die voor kleinere bedrijven werken.
 • Kwalificatie: Meer gekwalificeerde personen worden ook beter betaald.

Lees verder: Functieomschrijving kok | Plichten en verantwoordelijkheden

Quality Assurance Manager werkervaring en planning

Kwaliteitsborgingsmanagers werken meestal in een kantooromgeving. Hun werk vereist dat ze door het bedrijf gaan om de verschillende productiefasen te controleren.

Meestal werken zij op vaste werktijden en -dagen.

Hoewel, afhankelijk van de organisatie, hun werkuren en tijd kunnen verschillen.

Conclusie: Functiebeschrijvingsmanager Kwaliteitszorg

Deze handleiding over de functiebeschrijving van een kwaliteitszorgmanager is geschreven met toekomstige kwaliteitszorgmanagers in gedachten.

Daarom moeten ze zich vrij voelen om het te gebruiken bij het maken van een cv.

Onderschat tijdens een sollicitatiegesprek nooit hoe belangrijk het is om te verwijzen naar de vaardigheden en kwalificaties die in deze functiebeschrijvingsgids zijn opgenomen.

Werkgevers kunnen deze functiebeschrijving ook gebruiken als sjabloon voor het maken van een functiebeschrijving voor een kwaliteitsborgingsmanager.

Ze moeten zich ook vrij voelen om de nodige aanpassingen te maken om aan de behoeften van hun organisatie te voldoen.

Lees verder: Functieomschrijving accountant | Plichten en verantwoordelijkheden

Andere functieomschrijving:

Referentie:

Onze aanbeveling

Deel dit alstublieft met familie en vrienden
Dit vind je misschien ook leuk