Functieomschrijving magazijnbeheerder | Plichten

De functiebeschrijving van een ideale magazijnbeheerder moet de te verwachten taken en verantwoordelijkheden, essentiële vaardigheden en financiële voordelen van een magazijnbeheerder bevatten.

Deze gratis functiebeschrijving bevat dat allemaal en zelfs meer.

Enkele van de gebruikelijke taken van een magazijnmanager die gewoonlijk in hun functieomschrijving zijn opgenomen, zijn onder meer ervoor zorgen dat de magazijnruimte wordt gemaximaliseerd en toezicht houden op de activiteiten.

Om alle taken en verantwoordelijkheden van een magazijnbeheerder uit te voeren, moeten sollicitanten over bepaalde vaardigheden beschikken.

Ideale kandidaten moeten gedetailleerd zijn en over goede management- en interpersoonlijke vaardigheden beschikken.

Kandidaten moeten ook over goede IT-, technische en numerieke vaardigheden beschikken.

In de loop van dit artikel zul je begrijpen waarom deze vaardigheden relevant zijn. 

Kandidaten die hopen uit te blinken in deze functie, dienen deze functiebeschrijving aandachtig te lezen.

Lees verder: Functieomschrijving virtuele assistent | Plichten

Magazijnbeheerder-taken-en-verantwoordelijkheden-met-functiebeschrijving

Wat doet een Warehouse Manager?

Magazijnbeheerders vervullen vergelijkbare functies als logistiek- en distributiemanagers.

Zij zijn verantwoordelijk voor de inkomende, opslag en uitgaande van verschillende goederen en producten in een magazijn.

Magazijnbeheerders spelen een integrale rol bij het garanderen van een efficiënte supply chain.

In de meeste organisaties onderhouden magazijnmanagers de contacten tussen leveranciers, klanten en transportbedrijven.

Ze zijn ook verantwoordelijk voor het bijhouden van een nauwkeurige inventaris.

Deskundige of gespecialiseerde magazijnbeheerders kunnen verantwoordelijk zijn voor de opslag van speciale producten die onder bepaalde temperaturen en omstandigheden moeten worden opgeslagen.

Gespecialiseerde magazijnbeheerders zijn meestal werkzaam in de voedingsmiddelen-, farmaceutische en chemische industrie.

Ze zorgen er ook voor dat magazijnactiviteiten worden uitgevoerd met behulp van best practices en in overeenstemming met opslagbeleid, regels en voorschriften.

Een magazijnbeheerder is ook verantwoordelijk voor het waarborgen van de beveiliging en veiligheid van het magazijn waarvoor hij het beheer heeft.

Deze managers zijn verantwoordelijk voor het nemen van belangrijke beslissingen met betrekking tot inventaris, distributie, transport en logistiek.

Ze hebben tot doel te zorgen voor een efficiënte opslag en verzending in een bedrijf of organisatie.

Lees verder: Functieomschrijving opleidingsmanager | Plichten

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van een magazijnbeheerder?

Om uw werkgever tevreden te stellen, is het essentieel om uw taken en verantwoordelijkheden goed te begrijpen.

Dit komt omdat dit de dingen zijn die uw werkgever dagelijks van u verwacht.

Wat dat betreft, kunt u het met mij eens zijn dat dit een van de meest kritische aspecten is van de taakomschrijving van een magazijnbeheerder.

Hier zijn enkele van de dagelijkse taken en verantwoordelijkheden van een magazijnbeheerder:

1. Onderhoud voorraad

Een magazijnbeheerder moet alle beschikbare voorraad nauwkeurig bijhouden.

Ze zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van alle inkomende, uitgaande en beschikbare goederen en producten.

Deze gegevens zijn relevant voor het opstellen van rapporten over magazijnactiviteiten.

Ze zijn ook relevant om snel te detecteren wanneer het magazijn een bepaald product niet op voorraad heeft.

2. Houd u aan het magazijnbeleid

Van een magazijnmanager wordt ook verwacht dat hij al het relevante magazijnbeleid in acht neemt.

Behalve dat hij ze persoonlijk observeert, moet de manager ervoor zorgen dat een ander magazijnpersoneel dit beleid naleeft.

Dit is belangrijk voor het waarborgen van de veiligheid in het gebouw.

3. Op de hoogte blijven van magazijnbeleid en -technologieën

Om te voldoen aan alle opslagbeleid, regels en voorschriften van de overheid en de organisatie, moet de magazijnbeheerder deze kennen en begrijpen.

Daarom wordt van hen verwacht dat ze aanwezig zijn wanneer er seminars, trainingen en programma's worden gehouden.

Lees verder: Functieomschrijving laboratoriumtechnicus | Plichten

4. Coördineer met andere magazijnmedewerkers

De magazijnbeheerder voert al deze taken en verantwoordelijkheden niet alleen uit.

Ze werken in teamverband samen met ander magazijnpersoneel.

De magazijnbeheerder zit dus opgezadeld met het opleiden en coördineren van ander magazijnpersoneel.

5. Ontwikkel magazijnregels en -voorschriften

Een magazijnbeheerder is verantwoordelijk voor het vaststellen van magazijnbeleid in een organisatie.

Dit beleid moet de productiviteit, veiligheid en beveiliging van het magazijn en het magazijnpersoneel verhogen.

Andere taken en verantwoordelijkheden van een magazijnmanager die vaak in hun functiebeschrijving voorkomen, zijn onder meer:;

 • het stellen en implementeren van magazijndoelen.
 • Toezicht houden op magazijnwerkzaamheden.
 • Zorgen voor veilig, optimaal en effectief gebruik van magazijnapparatuur.
 • Het bijhouden van gegevens over alle magazijnactiviteiten.
 • Fungeren als contactpersoon tussen leveranciers, transportbedrijven en klanten.
 • Beheren van magazijnbudgetten.
 • Trainen van zowel nieuw als oud magazijnpersoneel.

Hoewel magazijn- en logistiekmanagers vergelijkbare taken uitvoeren, besteedt een magazijnbeheerder doorgaans minder aandacht aan het organiseren en beheren van de logistiek.

Welke vaardigheden heb ik nodig om Warehouse Manager te worden?

Een hbo- of universitair diploma is niet verplicht om magazijnbeheerder te worden, maar het is wel een voordeel.

Een diploma in transportmanagement, logistiek, supply chain management of een ander gerelateerd vakgebied heeft de voorkeur.

De minimale academische vereiste om magazijnbeheerder te worden, is een middelbare schooldiploma of GED.

Werkgevers geven altijd de voorkeur aan het in dienst nemen van kandidaten met enige ervaring in magazijnactiviteiten.

Het mooie is dat de positie van de magazijnmanager een leidende rol is; vaak promoveren organisaties gekwalificeerde en ervaren magazijnmedewerkers naar deze rol.

Daarom kun je de meeste ervaring die je nodig hebt opdoen tijdens je werk als magazijnmedewerker.

Vaardigheid in de boekhouding en het Microsoft Office-pakket is een voordeel.

Lees verder: Functieomschrijving dermatoloog | Plichten

Welke competenties heeft een Warehouse Manager nodig?

Een goed begrip hebben van je taken en verantwoordelijkheden als magazijnbeheerder is één ding, maar het is een ander ding om ze goed uit te voeren.

Daarom moet een goede manager over bepaalde vaardigheden en eigenschappen beschikken.

Deze vaardigheden komen ook voor in de volledige functiebeschrijving van een magazijnbeheerder.

Dit komt omdat werkgevers uitkijken naar en de voorkeur geven aan kandidaten die ze bezitten.

Hier zijn enkele van de essentiële vaardigheden die een goede magazijnmanager zou moeten hebben:

1. Communicatieve vaardigheden

Van magazijnbeheerders wordt verwacht dat zij zowel mondeling als schriftelijk effectief communiceren.

Ze moeten technische en niet-technische magazijnkwesties kunnen relateren aan andere magazijnteamleden.

Goede communicatie is nooit eenzijdig; daarom moet een goede magazijnbeheerder ook kunnen luisteren.

Omdat de magazijnbeheerder als een team werkt met ander personeel, moeten ze kunnen luisteren naar hun aanbevelingen en suggesties.

2. Interpersoonlijke vaardigheden

Het is ook belangrijk dat een goede magazijnbeheerder over interpersoonlijke vaardigheden beschikt.

Van hen wordt verwacht dat ze goede relaties ontwikkelen met leveranciers, vervoerders, klanten en collega's.

3. Leiderschapsvaardigheden

Tot nu toe kun je al zien dat de functie van magazijnbeheerder een leiderschapsrol is.

Daarom moeten ze leiderschapsattributen bezitten.

Dit zal hen helpen om goed met ander personeel om te gaan.

Lees verder: Functieomschrijving secretaresse | Plichten

4. Probleemoplossende vaardigheden

Hoewel niemand om problemen bidt, moet een goede magazijnbeheerder bereid zijn om mogelijke problemen op te lossen.

Daarom moeten alle magazijnbeheerders over goede probleemoplossende vaardigheden beschikken.

Kritisch en analytisch denkvermogen vloeit meestal voort uit probleemoplossend vermogen.

5. Organisatorische vaardigheden

Het onderhouden en coördineren van activiteiten in een magazijn vereist gedegen organisatorische vaardigheden.

Deze vaardigheid helpt een magazijnbeheerder bij het bijhouden van een goede inventaris en magazijnactiviteiten.

Waar werken Warehouse Managers?

Er zijn zoveel organisaties die bedrijven runnen die eisen dat ze een magazijn hebben.

Al dergelijke organisaties zouden de diensten van een magazijnbeheerder nodig hebben.

Enkele van de typische werkgevers van magazijnbeheerders zijn:

 • Logistieke bedrijven
 • Transportbedrijven
 • militaire agentschappen
 • Productiebedrijven
 • Detailhandel agentschappen

Vacatures worden meestal online geadverteerd of via radio, televisiestations en lokale kranten.

Hoeveel verdienen magazijnbeheerders?

Het gemiddelde salaris van de magazijnmanager in de Verenigde Staten is volgens Glassdoor ongeveer 47,000 dollar per jaar.

Meestal varieert hun salaris van $27,000 per jaar tot $61,000 per jaar.

Bovenstaande cijfers gelden uitsluitend voor de Verenigde Staten.

Daarom kunnen ze variëren, afhankelijk van uw geografische locatie.

Enkele van de factoren die het salaris van een magazijnmanager beïnvloeden, zijn onder meer:

 • Locatie: magazijnbeheerders die in staten of landen met een slechte economie werken, verdienen misschien niet zoveel als degenen die werken waar de economie beter is.
 • Werkgever: Degenen die voor grote organisaties of bedrijven werken, krijgen meestal een beter salaris.
 • Kwalificatie: Een meer gekwalificeerde kandidaat zou beter betaald moeten worden dan minder gekwalificeerde kandidaten.
 • Ervaring: Magazijnbeheerders die meer ervaring hebben, worden mogelijk ook beter betaald.

Lees verder: Leraar Functieomschrijving | Plichten

Warehouse Manager Werkomgeving en planning

Magazijnbeheerders werken meestal in kantoren; ze moeten mogelijk ook regelmatig toezicht houden op de activiteiten in het magazijn.

Het kan ook zijn dat ze op een gegeven moment moeten reizen om leveranciers te ontmoeten.

Een magazijnbeheerder werkt meestal fulltime op reguliere werktijden en -dagen.

Het kan zijn dat ze overuren moeten maken en in het weekend wanneer dat nodig is.

Wat moet ik opnemen in het CV van mijn Warehouse Manager?

Je cv moet professioneel zijn en alles bevatten dat relevant is om een ​​werkgever ervan te overtuigen dat je geschikt bent voor de baan.

U moet informatie opnemen zoals:

 • Jarenlange ervaring
 • Kwalificatie
 • Industrie van ervaring
 • Moeilijke vaardigheden
 • Sociale vaardigheden

Tijdens uw gesprek wordt u geadviseerd om bij het beantwoorden van vragen gebruik te maken van bovenstaande informatie.

Het staat de aspirant-magazijnbeheerder vrij om van deze functiebeschrijving gebruik te maken bij het maken van zijn cv.

Conclusie: Handleiding voor de functieomschrijving van de magazijnbeheerder

Aangezien je dit artikel hebt gelezen, geloof ik dat je alles nuttig vond.

Als je vragen hebt, laat ze dan achter in de commentaarsessie.

Bedrijven kunnen deze gids gebruiken om hun unieke functieomschrijving voor magazijnbeheerder te maken.

Lees verder: Functieomschrijving inkoopmanager | Plichten

Andere functiebeschrijvingen:

Onze aanbeveling

Deel dit alstublieft met familie en vrienden
Dit vind je misschien ook leuk